NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

O INSTYTUCIE MEDOSS

Instytut Mediacji i Negocjacji Międzynarodowej Medoss jest prywatną inicjatywą założoną w celu wsparcia i rozwoju polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej. Medoss od wielu lat wspiera polskie firmy działające na niemieckim rynku oferując usługi konsultingowe, czyli pośrednictwo biznesowe, lobbing, negocjacje oraz mediacje gospodarcze.

Podstawą działalności Instytutu jest kompetentne doradztwo w zakresie pośrednictwa gospodarczego, nawiązywania kontaktów z inwestorami, zdobywania kontraktów oraz ich negocjowanie, rekomendowanie branżowych firm usługowych. To rozległe spektrum działania daje naszym polskim i zagranicznym Partnerom gwarancję sprawnego i szybkiego podejmowania kluczowych decyzji. W dalszym efekcie wpływa na ich rozwój, sukces i profesjonalizm, oraz szerokie kontakty z kontrahentami zagranicznymi. Współpraca z Międzynarodowymi Funduszami Inwestycyjnymi jest jednym z ważniejszych założeń i wpisuje się w naszą politykę ekspansji. Rekomendując zagranicznym inwestorom sprawdzone polskie firmy, minimalizujemy ryzyko, a zwiększamy powodzenie danych przedsięwzięć.
W tym celu umożliwiamy kontakty rożnych podmiotów gospodarczych, zapewniając obu stronom korzystne warunki współpracy.
140
10
80
58

Nasz Cel

Wsparcie i rozwój Polsko-Niemieckiej współpracy gospodarczej oraz stworzenie nowej jakości biznesu opartego na szacunku, zaufaniu i wysokich kompetencjach.

Nasza Misja

Poprzez stworzenie obopólnych korzyści współpracy między podmiotami z Polski i Niemiec, pragniemy stać się ważnym filarem wzmacniającym Polsko-Niemieckie stosunki gospodarcze.

O Nas
O Nas
O Nas
O Nas
O Nas